Hälsofrämjande aktiviteter för
VGR-anställda i hela regionen
Hälsofrämjande aktiviteter för VGR-anställda i hela regionen
Du kan välja att genomföra sim-grenen i klassikern inomhus när det passar dig!
Det är många klassikerdeltagare som har efterfrågat möjlighet att genomföra sim-grenen inomhus, och på andra tider än under de två motionsloppen som äger rum i augusti. Du väljer själv vilken badanläggning du vill besöka för att genomföra sim grenen. Avgiften till anläggningen betalar du själv.

Gör så här
Visa upp ditt VGR-id i kassan, säg att du är anställd inom Västra Götalandsregionen och vill ha ett intyg för simning i Regionklassikern. Du kan också ladda ner blanketten här, skriva ut och ta med dig den.

Ta sedan med dig intyget och informera badpersonalen om att du håller på att genomföra Regionklassikern och ska simma minst 500 meter. Efter genomförd simning ber du att få badets stämpel/underskrift som intyg på att du har genomfört sim-grenen.

Skicka intyget för registrering till:
Hälsan & Arbetslivet, Att. Åsa Axelsson, Klinikvägen 30, 501 82 Borås
Du kan också skanna in intyget och mejla det till regionklassikern@vgregion.se