Om Regionklassikern

VGR IT - Livsstilsprojekt

2015-05-13

Grym insats sist, som vanligt grabbar, här är senaste resultaten!
Snart ska vi börja köra ute...

Lars HäggbladRegionen och VGR IT:
Livsstilsprojekt med viktminskningsmål


Nu satsar Regionen och VGR IT på ett gemensamt hälso- och livsstilsförändrings-projekt med tre frivilliga deltagare från VGR IT i Borås. Projektet startade när de tre arbetskamraterna Sebastian Bäckström, Alexander Almgren och Zlatko Knezevic under ett allmänt träningspass ville gå vidare med ett program som bl.a. leder till viktminskning.
Förslaget ledde snabbt till att Regionen och VGR IT inledde ett gemensamt projekt i samarbete med Lars Häggblad, hälsocoach och ägare till Svensons Hälsocenter i Borås. Nu har killarna varit igång en dryg månad med sitt träningsprogram. I projektet ingår även råd kring kosthållning som kommer att starta längre fram i vår. Avsikten är att skapa medvetenhet om kosten som i kombination med träning ska leda till bättre hälsa och bestående viktminskning. Målet är att stadigt minska vikten 2 kilo per månad under två till tre år.
Att viktminskningsprocessen ska få ta tid är viktigt enligt Lars Häggblad. – Det är så man etablerar en varaktigt förändrad livsstil och bestående viktminskning. Ett delmål är att alla tre killarna i september 2015 ska delta i Kretsloppet i Borås, en löpartävling på 1 mil.
Vi återkommer med rapporter om killarnas förändringsresa mot en ny livsstil med träning, kosthållning och viktminskning.

Presentation & fakta

Zlatko Knezevic, VGR IT, servicedesken, 32 år

Zlatko Knezevic är motiverad att förändra sin livsstil. Han har ett stillasittande arbete och är medveten och motiverad att starta ett hälsosammare liv. Träningsprojektet har varit igång sedan mitten av januari 2015, men ännu känner Zlatko ingen skillnad trots att siffrorna redan visar positiv skillnad med en viktnedgång på nästan 4 kilo. Trots allt säger Zlatko att det känns bra att träna, men också trögt och tungt. – Jag är imponerad och något överraskad att träningen gör skillnad så snabbt. Projektet är ett sätt att bry sig om sitt liv…

14 december 2014
Vikt: 127 kg
Längd: 187 cm
Omkrets: 124 cm

15 januari 2015
Vikt: 127 kg

29 januari 2015
Vikt: 124 kg
Rodd 5 min: 1136 meter
Armpress: 1 st.
Löpning 8 km/tim: 4,01 minuter

5 februari 2015
Vikt: 123,5 kg
Rodd: 5 min: 1147 meter
Armpress: 1 st.
Löpning 8 km/tim: 3,11 minuter

26 februari 2015
Vikt: 124 kg
Rodd 5 min: 1118 m
Armpress: 1,5 st.
Löpning 8 km/tim: 4,15 minuter

5 mars 2015
Vader 100 kg: 14 st.
Rodd 5 min: 1147 m
Armpress: 3 st.
Löpning 8 km/tim: 6,01 minuter

12 mars 2015
Vader 100 kg: 20 st.
Rodd 5 min: 1029 m
Armpress: 5 st.
Löpning 8 km/tim: 4,08 minuter

19 mars 2015
Vikt: 124 kg
Vader 100 kg: 21 st.
Armpress: 8 st.
Löpning 8 km/tim: 10,01 minuter

26 mars 2015
Vikt: 126 kg
Vader 100 kg: 25
Armpress: 9
Löpning 8 km/tim: 6,17

4 april 2015
Vikt: 124,5 kg
Löpning 8 km/tim: 4,01
Vader 100 kg: 30
Benpress 100 kg: 22
Bröstpress x 10: 45 kg

23 april 2015
Vikt: 124,5 kg
Armpress: 11 st

2 maj 2015
Vikt: 123 kg
Armpress: 13
Löpning 8 km/tim: 4,51


Alexander Almgren, VGR IT, servicedesken, 26 år

Alexander Almgren är positiv till träningsprojektet. Han märker att träningen ger resultat direkt med ökad styrka, mindre stelhet i kroppen och att han har lättare att röra på sig. Han har länge varit medveten om betydelsen av en ändrad livsstil. När träningsprojektet nu kommit igång känner han sig motiverad att komma igång med ett sundare liv. Han mår överlag bättre av att träna och hålla igång fysiskt, det ger ett visst välbehag. Samtidigt har han också blivit mer medveten om kosthållningen, det kommer automatiskt med träningen. – Målet är att träna för ett fortsatt bra liv. Och det har vi påbörjat nu.

14 december 2014
Vikt: 154 kg
Längd: 183 cm
Omkrets: 135 cm

15 januari 2015
Vikt: 152 kg
Rodd 5 min: 1123 meter
Löpning 8 km/tim: 2,14 minuter

29 januari 2015
Vikt: 151 kg
Rodd 5 min: 1174 meter
Armpress: 7 st.
Löpning 8 km/tim: 2,28 minuter

5 februari 2015
Vikt: 149 kg
Rodd: 1152 m
Armpress:5 st.
Löpning 8 km/tim: 2,00 minuter

19 februari 2015
Vikt: 148 kg
Rodd 5 min: 1115 m
Armpress 10 st.
Löpning 8 km/tim: 2,35

12 mars 2015
Rodd 5 min: 1196 m
Armpress: 16 st.
Löpning 8 km/tim: 2,16 minuter

19 mars 2015
Vikt: 148 kg
Vader 100 kg: 17 st.
Rodd 5 min: 1159 meter
Armpress: 17 st.
Löpning 8 km/tim: 3,29 minuter

26 mars 2015
Vikt: 148 kg
Vader 100 kg: 25
Armpress: 7
Löpning 8 km/tim: 4,09

4 april 2015
Vikt: 144,5 kg
Löpning 8 km/tim: 2,43
Armpress: 17
Vader 100 kg: 35
Benpress 100 kg: 20
Bröstpress x 10: 60 kg

2 maj 2015
Vikt: 143 kg
Armpress: 20
Löpning 8 km/tim: 6,17


Sebastian Bäckström, VGR IT, servicedesken, 24 år

Sebastian säger att träningen direkt gör skillnad. Han känner sig gladare, mer positiv och har ett mer stabilt humör. Att börja träna och engagera sig i sin egen hälsa tillsammans med arbetskamraterna ger motivation och är dessutom roligt. Sedan mitten av januari tränar Sebastian 4 gånger i veckan varav 3 pass utförs med arbetskamraterna. Det är konditionsträning, löpning, crosstraining och roddmaskin. – Jag försöker även tänka på kosten under veckorna, på helgen har jag varit mer tillåtande…

14 december 2014
Vikt: 116 kg
Längd: 184 cm
Omkrets: 116 cm

15 januari 2015
Vikt: 116 kg
Rodd 5 min: 1021 meter
Löpning 8 km/tim: 3,34 minuter

29 januari 2015
Vikt: 112 kg
Rodd 5 min: 1208 meter
Armpress: 8 st.
Löpning 8 km/tim: 5,01 minuter

5 februari 2015
Vikt: 110 kg
Rodd: 1267 m
Armpress: 8 st.
Löpning 8 km/tim: 6,01 minuter

19 februari 2015
Vikt: 109 kg
Rodd 5 min: 1250 m
Armpress 10 st.
Löpning 8 km/tim: 10,1 minuter

26 februari 2015
Vikt: 109 kg
Rodd 5 min: 1247 m
Armpress: 11st.
Löpning 8 km/tim: 7,31 minuter

5 mars 2015
Vader 100 kg: 15 st.
Rodd 1252 m
Armpress 15
Löpning 8 km/tim: 11,21

12 mars 2015
Vader 100 kg: 20 st.
Rodd 5 min: 1280 m
Armpress: 16 st.
Löpning 8 km/tim: 12,01 minuter

19 mars 2015
Vikt: 107 kg
Vader 100 kg: 20 st.
Rodd 5 min: 1244 m
Armpress: 22 st.
Löpning 8 km/tim: 17,15 minuter

26 mars 2015
Vikt: 108 kg
Vader 100 kg: 21
Armpress: 24
Löpning 8 km/tim: 8,01

4 april 2015
Vikt: 108 kg
Löpning 8 km/tim: 8,01
Armpress: 25
Vader 100 kg: 20
Benpress 100 kg: 24
Bröstpress x 10: 60 kg

23 april 2015
Vikt: 108 kg
Armpress: 26 st
Löpning 10 km/tim: 10,01 minuter

2 maj 2015
Vikt: 106 kg
Armpress: 29
Löpning 8 km/tim: 10,01
Tillbaka